Jdi na obsah Jdi na menu
 


CITÁTY A MOUDRA 3.

30. 4. 2015

Život nás míjí, zatímco si na něj děláme plány.....

 

Nezačínejte svůj den se střepy rozbitého včerejška. Každé ráno, když se probouzíme, začíná první den zbytku našeho života.

"Na ženské cestě je důležitější zjistit, jak se cítíš, než co si o tom myslíš." Maitreyi D. Piontek

Nemusíte být dokonalé, aby vás měl někdo rád.
Nemusíte na sebe přebírat starosti a úkoly druhých, aby vaše vztahy byly harmonické.
Nemusíte být výkonné.
Nemusíte vůbec nic, protože láska se nedá zasloužit, láska je bezpodmínečná.

 


„Když poznáš hranice svých možností, můžeš je začít překračovat.“ Albert Einstein
 

 

Kdo sází stromy, i když ví,
že nikdy nebude sedět
v jejich stínu, přinejmenším
začal chápat smysl života.
R. Thákur

Nemusíš mít žádný vysokoškolský diplom, abys mohl sloužit.
Potřebuješ pouze srdce plné dobroty.

M. L. King

 

Čím víc prostoru dáte jeden druhému,
tím víc jste spolu.
Čím víc svobody si dáte,
tím důvěrnější bude vaše blízkost
OSHO

 

„Nikdy se nedívej zpět, pokud se nechystáš vydat se tím směrem.“ Henry David Thoreau

"Snažme se udělat konec primitivní kruto­sti, s jakou zacházíme se zvířaty. Náboženství i filozofie se vždy zabý­valy jen otázkou našeho chování k druhým lidem, ale nikdy ne chováním člověka ke zvířatům, ačkoli ta cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsme si ten problém hodně pozdě. Je třeba vzburcovat veřejnost na celém světě a tento až dosud zanedbávaný úkol vzít konečně vážně…"
Albert Schweitzer (*1875 †1965, teolog, lékař a misionář v Africe)

Slyš naši pokornou modlitbu, Bože,
za naše přátele zvířata,
zvláště za zvířata, která trpí;
za všechna, která jsou lovena
nebo se ztratila,
nebo se zatoulala,
nebo jsou vystrašena,
či hladová;
za všechna, která musí být zabita.
Vyprošujeme pro ně všechnu Tvou milost a soucit pro ty,
kdo s nimi přijdou do styku,
prosíme o soucitné srdce
a citlivé ruce
a laskavá slova.
Učiň z nás samých skutečné přátele zvířat,
abychom tak rozdávali požehnání těch,
kdo jsou milosrdní.

 

MĚJTE SE RÁDI TAK, JAKO BY NA TOM ZÁVISEL VÁŠ ŽIVOT, PROTOŽE ON NA TOM TAKY ZÁVISÍ. Anita Moorjani

 

HORŠÍ NEŽ BÝT SLEPÝ JE MÍT ZRAK A NEVIDĚT .....

 

KDYŽ SE V DRUHÝCH SNAŽÍME VIDĚT TO DOBRÉ, TAK V NICH TO DOBRÉ ZÁROVEŇ PROBOUZÍME.

 

VÍCE OMEZUJÍCÍ NEŽ KAMENNÉ ZDI JSOU VĚZEŇSKÉ MŘÍŽE NÁVYKU. P. Yogananda

 

„Co se naučíš na cestě k cíli je cennější než samotné dosažení cíle.“ Robert Bennet

 

"Člověk je opravdu etický pouze tehdy, když dodržuje svou povinnost pomoci a podpory všemu živému nakolik je toho schopen, a když sejde ze své cesty, aby neublížil žádné živé bytosti. Nepřemýšlí přitom, jestli si ten či onen život zasluhuje sympatie jako vyjímečně hodnotný, ani do jaké míry je schopen soucitu. Pro takového člověka je život jako takový posvátný. Nerozbíjí ledové krystaly, lesknoucí se na slunci, netrhá listí ze stromů, netrhá květy a dává pozor, aby při chůzi nepošlapal nějaký hmyz. Když v létě pracuje večer při světle lampy, raději dýchá dusný vzduch při zavřeném okně, než aby se díval, jak na jeho stůl padá hmyz se spálenými a pomačkanými křídly…"~Albert Schweitzer

 

"Dokud nepřestaneme ubližovat ostatním živým tvorům, budeme pořád barbary"
Thomas Jefferson (třetí americký prezident)


"Nic nebude ku prospěchu a ke zvýšení šance na přežití na Zemi víc než vegetariánská dieta"
Albert Einstein


"Omezení produkce masa o pouhých 10% by uvolnilo množství obilí postačující k nakrmení 60 000 000 lidí."
 Jean Mayer (odborník na výživu, Harvardská univerzita)


"Když zabijeme zvíře pro jídlo, nakonec oni zabijí nás, protože jejich maso, obsahující cholesterol a nasycené tuky, nikdy nebylo uzpůsobeno našemu tělu"
William Roberts (Americká Asociace Kardiologů)


"Velikost národa a jeho morální růst se měří tím, jak zachází se zvířaty"
Mahatma Gandhi (duchovní vůdce Indie)


"To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal."
 Jan Burian (hudební skladatel)


"Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali"
 Plutarchos (filosof)


 "Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si - vždyť jsou to jen zvířata."
Theodor Wiesengrund Adorno (německý filosof)


"Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?"
Denis Diderot (filosof, spisovatel)


"Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši."
 Thomas Alva Edison


"Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům."
 Viktor Hugo (básník, dramatik)


"Pokud Vám nějaký "odborník" bude tvrdit, že vegetariánství poškozuje zdraví, tak vám buď záměrně lže nebo je natolik hloupý, že nikdy ani nepřemýšlel o obsahu desítky let trvajících výzkumů, pokud je vůbec četl."
 Dr. Tomáš Husák


"Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli."
 Helmut Kaplan (psycholog a filosof)


"Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?… Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?"
Plutarchos (filosof)


"Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí."
 Pythagoras


"Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím!"
George Bernard Shaw (nositel Nobelovy ceny za literaturu)


"Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost."
George Bernard Shaw (nositel Nobelovy ceny za literaturu)


"Boží příkaz podmaňte si zemi byl pochopen jako příkaz k plundrování, vandalismu, kolonizaci a vykořisťování země a všech bytostí na ní, nižších sociálních tříd, jiných ras, malých a slabých národů, žen a dětí a samozřejmě všech zvířat"
C. A. Skriver (spisovatel, teolog)


"Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?"
L. N. Tolstoj (spisovatel a filozof)


"V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí."
 Leonardo da Vinci


"Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení."
Josef Zezulka ( léčitel a světově známý filosof)

 

------------------------

. "Osamělost je absence druhých, samota je přítomnost sebe samého" Osho

Mark 
Twain:

"Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z
něčeho) žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít.
Následně ty léky vyliji do kanálu -protože i já chci žít."

 

"VÁŠ ŽIVOT JE VŽDY TÍM, CO SI SAMI VYTVOŘÍTE. MŮŽE BÝT VAŠÍM VĚZENÍM, VAŠÍ SAMOTOU A VAŠÍ VNITŘNÍ TOUHOU PO TOM, CO BY BYLO,KDYBY SE ZMĚNILY VNĚJŠÍ PODMÍNKY - NEBO NAOPAK MŮŽE BÝT VYPLNĚN MÍREM, KLIDEM, LÁSKOU, VDĚKEM A VŠEMI POCITY, JIMIŽ ŽIJE VAŠE SRDCE..." Mari Hall

 

“Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět...”~Mahátma Gándí

 

„Podívejte se na strom nebo na květinu. Tiše ji vnímejte. Jak je tichá, jak hluboce je zakořeněná v Bytí. Dovolte přírodě, aby vás učila tichu.“
Eckhart Tolle

 

Pokud máte dojem, že se Vám něčeho nedostává, okamžitě to poskytněte prvnímu, koho potkáte.

- Eckhart Tolle, autor knihy Moc přítomného okamžiku

 

"Odvaha není absence strachu, ale rozhodnutí, že existuje něco důležitějšího než strach.“ James Neil Hollingworth

 

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít....a potkat se jednou a najít se navždy... / Johann Wolfgang Goethe /

 

Dávejte si pozor na to,
jak mluvíte ke svým dětem.
Jednoho dne se to stane jejich vnitřním hlasem.

– Peggy O´Mara –

 

KDYŽ POTKÁŠ DOBRÉHO ČLOVĚKA, ZKUS SI Z NĚJ VZÍT PŘÍKLAD.
KDYŽ POTKÁŠ ŠPATNÉHO ČLOVĚKA, UJISTI SE, ŽE NEDĚLÁŠ STEJNÉ CHYBY. Konfucius

 

Jan Werich

Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.

 

„Kritika má být jemná jako déšť, aby podnítila růst, ale nepoškodila kořeny.“ Frank A. Clark

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě, nebo stopa v srdci ... Vždycky to znamená totéž - někdo tu byl a zanechal kousek sebe ...

"Vše, co má začátek, má také svůj konec. S tímhle se smiř a všechno bude dobré." – Buddha

Když je strava špatná, léky nemají smysl; když je strava správná, léky nejsou potřeba. Ajurvédské přísloví