Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ptačí budky

28. 12. 2017

Ochrana ptačích budek

Pro ochranu klasických dřevěných budek umístěných na stromě je také možno využít výše popsanou Ochranu budek a krmítek proti kočkám.  Ptáčata v budce a jejich rodiče však dokáže ochránit pouze tehdy, pokud se kočka nebo kuna nemůže na strom s budkou dostat přeskočením z jiného stromu, nebo skokem ze země přímo na větev. V takovém případě je tato ochrana neúčinná a je nutno hledat ochranu jinou, případně dřevěnou budku přesunout na bezpečnější pozici.

Tou může být například budka umístěná na delším  prkně upevněném k plotu nebo ke kmeni stromu. Pokud takové prkno dostatečně převyšuje plot, a nebo nejvyšší větve stromu , je pro kočky poměrně komplikované se k budce dostat a podaří se to jen těm nejšikovnějším nebo nejhladovějším. Bezpečná je také instalace budky rovnou za zeď domu.. Na hladkou zeď kočka vylézt nedokáže.

vrabci-na-budce.jpg155_06-se-sykorkou.jpg

Další možnost ochrany nabízejí dřevocementové budky Schwegler, speciálně konstruované proti predátorům. Ty jsou vyráběny a vyvíjeny ve spolupráci s ornitology. Je použita unikátní směs dřevěných pilin, cementu a dalších přírodních pojiv. Ta zajišťuje nejen extrémní trvanlivost výrobků (minimální životnost se udává na cca 25 let!), ale umožňuje také, na rozdíl od dřevěných, i takové tvary budek, které dobře vyhovují ptákům při hnízdění, ale také je chrání před predátory.

 

Maximální ochranu poskytuje Budka 2GR. Má speciálně tvarovanou přední část, která znemožňuje kočkám i kunám dosáhnutí do hnízda. Rovněž systém uchycení je originální, neboť budku lze i jednoduše zavěsit na větev, což opět znesnadňuje kočkám i kunám  přístup k budce. Oválný vletový otvor zajišťuje dostatek světla uvnitř, takže ptáci nemusí stavět příliš vysoké hnízdo, na které by drobné šelmy mohly dosáhnout.

2gr.jpg

Pokud návštěva koček a dalších predátorů není příliš pravděpodobná, vyhovuje i  Budka 2M s velmi šikmým sklonem střechy, která se opět zavěšuje na větev dále od kmenu. Toto řešení opět znesnadňuje predátorům ulovení ptačích rodičů i ptáčat, neboť si nemohou sednout na střechu budky a čekat na kořist.

2m.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno podotknout, že kromě dalších výhod neničí dřevocementové budky klováním děr strakapoudi, kteří se rádi dobývají dovnitř při hnízdění ptáčat.

Obě budky mají odnímatelný přední panel, je možno použít panel s různým průměrem vletových otvorů, takže je možno takto chránit mnoho různých druhů ptáků.

Speciálně přizpůsobená pro ochranu proti predátorům je i budka 3SV (pro špačky) Tvar opět neumožňuje kočce tlapkou dosáhnout na ptáčata.

3sv.jpg

S ochranou nesmíme zapomínat ani na ty ptáky, kteří ke hnízdění využívají otevřené budky tzv. polobudky. I ty lze konstruovat a umístit tak, aby hnízdo bylo chráněno před predátory.

Polobudku 2HW lze zavěsit  na větev stromu i podél zdi. Její protáhlý tvar s vnitřní přepážkou dovoluje ptačím rodičům postavit hnízdo do zadní části budky, kde jsou ptáčata dobře chráněna před predátorem.

2hv.jpg

Polobudka 1N řeší ochranu předním panelem s dvěma oválnými otvory. I zde je vnitřní ochranná přepážka. Otvory jsou dostatečně veliké, aby dovnitř dopadalo dostatek světla,ale přitom jejich velikost neumožňuje vnik kočky ke hnízdu. Přesto i zde doporučujeme umístění na větvi nebo u zdi domu, pokud je to možné.

1n.jpg1n-budka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem tohoto přehledu musíme upozornit na jeden fatální omyl podomácku vyráběných budek. Velmi často se na nich objevují bidélka. Všichni si z mládí pamatujeme kresby pana Lady a jeho dudka na bidélku. Tak chceme udělat ptákům co nejvíce pohodlí.  Jenže to je omyl! Ptáci bidélka vůbec nepotřebují. Naopak, slouží dokonale predátorům. Fotka níže je více než výmluvná. Proto prosíme, pro bezpečí ptáků minimálně – ptačí budky bez bidélek! Děkujeme.

http://www.ochranaptaku.cz/ochrana-budek-a-krmitek-proti-kockam/