Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA KOMBINOVÁNÍ POTRAVIN

 PRAVIDLA KOMBINOVÁNÍ POTRAVIN


Kombinace kyselá potravina-škrob a kombinace protein-sacharid
První dvě pravidla jsou nejvíce důležitá ze všech a proto by měla být dokonale pochopena a dodržována neustále.

1. Nikdy nejezte sacharidy společně s kyselými potravinami
2. Nikdy nejezte koncentrovaný protein s koncentrovanými sacharidy


Ad 1: Kyselé potraviny (jedná se o potraviny, které mají kyselou chuť, tyto potraviny mohou mít i alkalizující-zásaditý efekt) nejen ničí enzym ptyalin obsažený ve slinách (a tím narušují trávení sacharidů), ale tlumí i sekreci žaludečních šťáv a brzdí trávení bílkovin. Mezi kyselé potraviny řadíme: kyselé ovoce, rajčata, ocet, cukr. Kyselé ovoce zahrnuje např. citrusy, jahody, ananas a další.

Ad 2: Jediná kombinace protein-sacharid, která je pro tělo stravitelná je ta, která se přirozeně nachází v kombinovaných potravinách jako jsou luštěniny nebo obiloviny a některých dalších. V takovém případě je organismus schopen na takovou potravinu reagovat a přizpůsobit charakter i načasování sekrece trávicích šťáv a trávení není narušeno. První reakcí organismu na příjem kombinované potraviny škrob-protein je vyloučení téměř neutrální žaludeční šťávy pro trávení sacharidů. Po té co je žaludeční trávení sacharidů dokončeno (asi po dvou hodinách), začne se vylučovat kyselina chlorovodíková pro trávení bílkovin. Tyto dva procesy neprobíhají současně. Vše je detailně načasováno a seřízeno, což už bohužel neplatí pro kombinaci potravin protein-sacharid.

Sacharidy ke svému trávení vyžadují zásaditý charakter trávicích šťáv a zároveň přítomnost specifických enzymů. Naproti tomu trávení bílkovin vyžaduje kyselý charakter žaludečních šťáv a jiné specifické enzymy než jsou potřeba pro trávení sacharidů. Při současné konzumaci sacharidů a bílkovin se vylučované trávicí šťávy vzájemně neutralizují a tím je narušeno jak trávení bílkovin, tak i sacharidů. V takovém prostředí pak nemohou trávicí enzymy efektivně pracovat a nestrávené zbytky potravin pak podléhají fermentaci nebo zahnívání ve střevě.

Kombinace protein-protein

3. Nikdy nekonzumujte 2 koncentrované proteiny v jednom jídle

Dva koncentrované proteiny rozdílného charakteru a složení (např. ořechy a sýr) by neměly být kombinovány. Kyselost žaludečního prostředí, typ, síla a načasování produkce trávicích šťáv pro trávení jakýchkoliv dvou proteinu, to jsou faktory, které nejsou nikdy totožné. Trávení koncentrovaného proteinu je náročnější než u ostatních složek potravy a proto by jsme se měli vyvarovat kombinace dvou proteinu v jednom jídle. Někteří lidé, kteří mají potíže s trávením zjistili, že se musí omezit na konzumaci pouze jednoho druhu ořechů a nebo semínek v jednom jídle. Jiní si ovšem vyzkoušeli sami na sobě, že ani kombinace dvou až tří druhů ořechů či semínek jim nečiní potíže.

Kombinace protein-tuk

4. Nekonzumujte tuky společně s proteiny

Potřeba těla přijímat koncentrovaný tuk je malá a většina proteinových potravin ho obsahuje dostatek. Většina ořechů obsahuje 10 až 20 % proteinu a asi 45 až 70 % tuku. Avokáda obsahují asi 1.3 až 2.2 % proteinu a 11 až 17 % tuku. I většina ostatních proteinových potravin obsahuje hodně tuku, včetně sýru, vajec a masa. Bílkovinné potraviny, které mají málo tuku jsou luštěniny a libové maso. Tuk snižuje produkci trávicích šťáv a také množství a aktivitu pepsinu a kyseliny chlorovodíkové, které jsou nutné pro trávení proteinu. Tuk může snižovat aktivitu trávení až o 50 %. Protože většina proteinů obsahuje i dostatek tuku pak se další konzumace tuku již nedoporučuje.

Tuk v kombinaci s ostatními potravinami


5. Používejte tuky střídmě

Tuky také zpomalují trávení ostatních potravin a pokud jsou konzumovány společně se škroby, pak zpomalují postup tráveniny ze žaludku do střeva. Tuky nejen že tlumí sekreci žaludeční šťávy, ale navíc tlumí i žaludeční motilitu. Jestliže jsou tuky (avokádo či ořechy) konzumovány společně se zelenou listovou zeleninou (především syrovou) pak je inhibující efekt tuků téměř vyvážen a proces trávení probíhá docela normálně. Kombinace tuků (avokáda) a škrobů je považována za přijatelnou, jestliže je doplněna zeleným salátem.

Avokádo
Přestože neobsahuje mnoho proteinu, má ho stále více než mléko. Má hodně tuku a množství bílkovin, které obsahuje má velkou biologickou hodnotu. Nejlépe je používat avokádo do salátu. Kombinace se sladkým ovocem (obzvláště sušeným) je obyčejně považována za špatnou. Nicméně někteří autoři (např. Dr. Vetrano) uvádějí, že občas lze avokádo kombinovat s banány, ale nemělo by být kombinováno se sušeným sladkým ovocem, pokud nebylo předem přes noc namočeno. Dr. Vetrano dále uvádí, že kromě salátu je druhá nejlepší kombinace avokáda s kyselým či mírně kyselým ovocem. Obsah proteinu, který je u avokáda asi 2.1 až 2.5 % nekoliduje s trávením ovoce. Je ovšem lépe přidat k této kombinaci ještě listy salátu či celer. V takovém případě není vyprazdňováni žaludku nijak zpomaleno. Protože avokádo neobsahuje mnoho proteinu, lze ho kombinovat s bramborami nebo jinými škrobnatými potravinami. Avokádo by se nikdy nemělo konzumovat společně s ořechy (ty také obsahují mnoho tuku) ani s melounem.

Kombinace kyselá potravina-protein

6. Nekonzumujte kyselé ovoce společně s proteinem.

Citrusy, rajčata, ananas, jahody a ostatní kyselé ovoce by nikdy neměly být kombinovány s ořechy, sýrem, vajíčky či masem. Kyselé ovoce tlumí sekreci žaludečních šťáv. Bílkoviny potřebují ničím nenarušené trávení. Toto pravidlo ovšem vyvolalo určitou kontroverzi. Dr. Shelton např. tvrdí, že použití rajčat či citrusů v kombinaci s ořechy nebo sýrem, způsobuje pouze zpomalení trávení, nikoliv bakteriální rozklad. Navíc tvrdí, že kyseliny nezpomalují toto trávení o nic víc než tuk, který je obsažen v ořeších či sýru.

Cukr v kombinaci se škrobem, proteinem a kyselým ovocem

7. Nekombinujte sladké ovoce s potravinami, které vyžadují delší dobu trávení (jako jsou proteiny, škroby nebo kyselé ovoce.


Cukry obsažené ve sladkém ovoci mohou podléhat fermentaci jestliže jsou zadržovány v žaludku jinými potravinami. Ze žaludku za normálních okolností odcházejí během 15 až 20 min. Jestliže je v potravě přijat cukr, pak se ve slinách nevyskytuje enzym ptyalin, který je nutný ke trávení škrobů a tím dochází k jeho narušení. Monosacharidy a disacharidy podléhají fermentaci daleko dříve než polysacharidy. Cukry se netráví ani v ústech ani v žaludku a proto je fermentace nevyhnutelná jestliže jsou zadržovány v žaludku kvůli škrobům, proteinům či kyselému ovoci. Cukry mají také tlumící efekt na sekreci žaludečních šťáv a žaludeční motilitu.

Kombinace škrob-škrob

8. Jezte pouze jeden koncentrovaný škrob v jednom jídle

Toto pravidlo je spíše uváděno kvůli riziku konzumace přílišného množství škrobu, než kvůli špatné kombinaci. Jestliže jsou dva rozdílné škroby konzumovány v jednom jídle spíše v menším množství, pak by to nemělo způsobovat žádné potíže. Mírně škrobnatá zelenina (např. mrkev) může být kombinována s více škrobnatou (brambory) , ale neměla by být konzumována s kombinovanými potravinami jako jsou luštěniny nebo obiloviny.

Kombinace kyselé ovoce, mírně kyselé a sladké

9. Kyselé ovoce by mělo být konzumováno s mírně kyselým


Jestliže kombinujete kyselé a mírně kyselé ovoce, pak volte spíše méně sladké druhy.
Kyselé ovoce je takové, které má trpkou chuť. Např. citrusy, ananas, jahody a určité druhy jablek a další ovoce. Také rajčata jsou považována za kyselé ovoce (i když neobsahují cukr). Rajčata by neměla být kombinována s mírně kyselým ani jiným ovocem. Nejlépe je konzumovat je se salátem, ale ne v kombinaci se škrobem. Nekonzumujte kyselé ovoce společně se sladkým.

10. Mírně kyselé ovoce lze kombinovat se sladkým

V kombinaci se sladkým ovocem je lépe konzumovat sladší druhy mírně kyselého ovoce. Mezi mírně kyselé ovoce se řadí hrušky, určité druhy jablek, hrozny a další. Hrozny ovšem mohou být kyselé, mírně kyselé či sladké. Sladké ovoce je bohaté na cukr, řadí se sem banány, sladké hrozny a mnoho dalších, dále pak veškeré sušené ovoce. Kvůli vysokému obsahu kyselin či cukrů se ovoce moc dobře nekombinuje s ostatními potravinami. Možná je kombinace se zelenou listovou zeleninou či celerem.

Kombinace ovoce a zeleniny

11. Nekombinujte ovoce se zeleninou (výjimkou je zelená listová zelenina nebo celer)

Jakákoliv jiná kombinace ovoce s jinou potravinou zpomaluje trávení a tím hrozí riziko fermentace. Salát či celer mohou být kombinovány s jakýmkoliv ovocem kromě melounu.

Saláty

12. Saláty se kombinují velice dobře se škroby a proteiny

Jakákoliv neškrobnatá zelenina může být kombinována s proteiny nebo škroby. Výjimkou jsou rajčata, která by především neměla být kombinována se škroby. Zelená listová zelenina se velice dobře kombinuje s většinou ostatních potravin a mělo by toho být hojně využíváno.
Salát a ostatní zelená neškrobnatá zelenina opouští žaludek velice rychle a téměř v nezměněném stavu – pokud ovšem není zbržděna například olejnatou zálivkou nebo potravinami, které vyžadují důkladnější strávení v žaludku. Přesto, pokud je tato zelenina zadržena v žaludku delší dobu např. ořechy, nezpůsobuje to žádnou fermentaci. Denní konzumace velké porce salátu ze syrové zeleniny je velice prospěšná.

Konzumujte melouny samostatně


13. Nekonzumujte melouny společně s dalšími potravinami

Melouny obsahují více než 90 % vody a opouštějí žaludek velice rychle, jestliže nejsou zadržovány jinými potravinami. Cukr a ostatní výživné látky v melounu jsou velice nestálé ve srovnání s ostatním ovocem. Melounová šťáva vydrží v lednici pouze několik minut, zatímco např. pomerančová může být skladována i hodinu aniž by se nějak výrazně změnila chuť. Meloun je velice náchylný k fermentaci, jestliže setrvává v žaludku příliš dlouho díky jiným potravinám (a to i ovoci).

Klíčky


14. Klíčky vojtěšky (Alfalfa) se řadí mezi zelenou zeleninu

Ostatní klíčky spadají do stejných kategorií jako původní nevyklíčené semeno a to přesto, že proces klíčení určitým způsobem snižuje jak množství proteinu tak i sacharidy. Tím se vyklíčené zrno spíše blíží zelené zelenině spíše luštěnině, obilovině nebo semínku. Klíčky, které přecházejí až do fáze, kdy se u nich objevují zelené lístky (tak jako u vojtěšky) nebo mungo fazolí, mají vysoký obsah chlorofylu a tak je především vojtěška řazena mezi zelenou zeleninu. Mungo klíčky mají svým složením stále více blíže k luštěninám a tak by neměly být konzumovány s jinými proteiny či škroby. Tyto klíčky by měly být řazeny do skupiny kombinovaných potravin (protein-škrob).
Čočka, sojové boby a další různé fazole a obiloviny by se měly nechávat klíčit pouze krátce, klíček by neměl být vetší než je samotné semeno. V těchto brzkých fázích klíčení jsou klíčky bohaté na bílkoviny. Proto je řadíme mezi bílkoviny či kombinované potraviny (protein-škrob).
Naklíčená slunečnice se stále řadí mezi proteiny, zatímco naklíčená čočka, sojové boby mohou být označeny za potraviny s nízkým obsahem proteinu. Naklíčené obiloviny jsou sice spíše kombinovanou potravinou, ale stále je spíše řadíme mezi škroby.

Mléko a jogurt


15. Mléko je nejlepší konzumovat samostatně

Pokud již chcete konzumovat mléko, pak by to mělo být samostatně, ovšem pro lidskou výživu to není nutné a dle názorů mnoha odborníků ani vhodné. Žádný mléčný produkt by se ovšem neměl konzumovat pravidelně. Pokud chcete příležitostně nějaký konzumovat, pak by se mělo jednat o produkt nepasterizovaný.

Dobrá, přijatelná, špatná a velmi špatná kombinace

Dobrá kombinace je ideální varianta pro všechny. Přijatelná kombinace znamená, že je přípustná u jedinců, jejichž trávení je v pořádku. Špatné kombinace by se měli vyvarovat co nejvíce všichni, jejichž trávení není úplně v perfektním stavu. Velice špatné kombinace by se měli vyvarovat všichni.

Informace čerpány ze serveru http://www.rawfoodexplained.com.