Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní energie - základ skutečného zdraví

 Životní energie - základ skutečného zdraví


Zdá se, že dnes téměř každý máme nějakou zdravotní potíž. Když už se nejedná o vážnou nemoc jako je rakovina, nádory nebo srdeční onemocnění, může jít o potíže s klouby nebo s pohyblivostí, o neschopnost soustředění nebo o jakoukoliv z tisíců potíží, které nás dnes postihují. Lidské tělo je však nesmírně komplikovaný výtvor umění a biologie - a čím je něco složitější, tím je větší pravděpodobnost porouchání. 

Dokladem toho je skutečnost, že všude kolem jsou desítky až stovky miliónů lidí, kteří se prostě necítí dobře. Důvody tohoto stavu jsou ve skutečnosti prostší, než je většina schopna si uvědomit. Sdělovací média dělají všechno tak složitým, že lidé prostě nevěří tomu, že i tak prosté věci, jako je jídlo, prohloubené dýchání, cvičení a jednoduchá meditace mohou skutečně vyvolávat úlevu od mnoha jejich chronických zdravotních potíží. Je zřejmé, že pravda o tom, co ve skutečnosti způsobuje nemoc, co je opravdovým prostředkem pro uzdravování, k nám asi nikdy nepřijde z hlavních informačních zdrojů (nová lidová moudrost: „oficiální“ informační zdroje stále méně ukazují, odkud přichází pravda, ale stále více ukazují směrem, odkud přicházejí peníze). 

I když stále více lidí začíná chápat roli, kterou u nemoci a uzdravování hraje výživa, jde až o druhotnou příčinu. Je skutečností, že pokud by bylo naše prostředí čisté a my bychom byli čistí a jedli bychom jen opravdu zdravá, organicky pěstovaná a syrová jídla v jejich přirozeném stavu - už jen to samo by nás udrželo zdravé a s výjimkou nehod by nás to udrželo i silné a dlouhověké. Je tady však ještě něco více, co způsobuje, že taková jídla jsou zdravá, ale většina z nás o tom buď nemluví, nebo tomu nerozumí natolik, aby z toho mohli mít prospěch. 

Číňané ve svém pátrání po „elixíru nesmrtelnosti“ prozkoumali všechno kolem minerálů, bylin, různých léků a jejich kombinací - některé z nich by mohly být považovány za složité i z pohledu našich dnešních standardů. Mnoho z těchto vědomostí shromáždili taoističtí mniši. Taoismus patřil ke trojici hlavních náboženství Číny společně s konfucismem a buddhismem. Taoisté se vyznačovali tím, že zastávali na tehdejší dobu nejpraktičtější, nejrealističtější a nejvědečtější názory. Pátrali po všem, co by pomáhalo prodloužit život na tak dlouho, jak je to jen možné. Nedělali to však proto, že by se obávali smrti, ale protože čím déle udrží tělo živé, tím déle mohou kultivovat svůj duchovní výcvik a dosahovat tak sjednocení s Vesmírem. 

Během staletí jejich vytrvalého zkoumání shromáždili ohromné množství životně důležitých informací, které se dodnes využívají. Kvůli experimentům s minerály a drogami zemřelo mnoho tisíc lidí, aby nakonec taoisté objevili, že skutečný „elixír nesmrtelnosti“ není v žádném nápoji, minerálu ani v bylince, ale nachází se uvnitř v těle - v podobě životní energie neboli čchi. 

Pro ty, kteří jsou už alespoň trochu obeznámeni s principy čínské medicíny a s teorií čchi, není uvedená informace přílišným překvapením. Pokud používáte tuto medicínu nebo jiné přírodní léčebné metody z východu, pak víte, jak je důležitá vaše životní energie pro vaše zdraví. To není jen nějaká víra, ale jde o něco velmi reálného, co je neustále podporováno i moderním výzkumem z oblastí fyziky a medicíny. My totiž nejsme pouhými fyzickými bytostmi - máme i svou spirituální stránku. Máme své fyzické tělo a energii spirituálního těla. Jsme také bytostmi světla, světélkující bytosti - a ne jen hrubá hmota sama o sobě, ale živoucí hmota se svými myšlenkami, duchovní energii a s dalšími vlastnostmi. 

Jak uvádí známý fyzik Popp, naše těla jsou zásobárnami bio-luminiscenční energie a to je i projevem toho, jak spolu komunikují naše tělesné buňky. Z toho je to také zřejmé, proč je sluneční světlo tak potřebné pro zdraví a uzdravování. I když je toto poznání velmi vzdálené od toho, o čem nás chce přesvědčit naše západní medicína, je to přesto pravda. Západní přístup se pokouší každého přesvědčovat, že lidská bytost není nic víc než mechanismus neschopný samoléčení, že jsou potřebné zásahy léky nebo chirurgií. 

V případech katastrof nebo akutních onemocnění mohou být skutečně léky a chirurgie život zachraňujícími a je dobře, že je máme. Avšak v naprosté většině zdravotních potíží dneška nejsou takové zásahy nezbytné. Jestliže se použijí správné energetizační techniky, použije vhodná výživa a další léčebné techniky, tělo se může vyléčit i samo na základě vlastního záměru.

Západní medicína zaujímá mechanistický náhled na tělo, který tvrdí, že tělo je jako každé jiné zařízení a protože se stroje nemohou samy opravit, nedokáže to ani tělo. A přestože se už nesčetněkrát ukázalo, že tělo se uzdravuje už jen díky správné výživě a zdravým podmínkám, většina západních lékařů stále tvrdošíjně odmítá věřit, že by to bylo možné bez jejich takzvaných „zázračných léků“, které předepsali. 

A pokud se nějaký člověk opravdu vyléčil z něčeho vážného, jako je například rakovina, velká část lékařů bude raději tvrdohlavě, zaslepeně a arogantně automaticky usuzovat, že tento pacient byl pouze „špatně diagnostikován“ a ve skutečnosti nikdy žádnou rakovinu neměl. 

Důvodem, proč je energie čchi jedinečným faktorem pro vaše zdraví je to, že celé tělo je v podstatě velkým bio-energetickým objektem. Bez jeho elektromagnetického pole by se život nemohl objevit. Každá buňka má své elektromagnetické (EM) pole a je to právě toto pole energie, které udržuje každou buňku naživu. Čím je EM pole silnější, tím je silnější každá buňka a je zároveň i odolnější proti smrti a rozkladu. 

Čchi je druh bio-elektrické energie, ale není to takový druh, který by bylo možné měřit běžnými přístroji. Existuje v poněkud odlišné rovině a úrovni, ale přitom silně ovlivňuje tento svět. Ať už je nazývána jakkoliv, lidské tělo ji má a potřebuje tuto životní sílu, aby přežilo. Jestliže je kultivována, může tato životní síla umožnit člověku, aby podával velké výkony, měl sílu a uzdravoval se. Energie čchi umožňuje vyléčit se z vážných nemocí a co je ještě důležitější, v prvé řadě brání, aby se vůbec objevily. 

Když lidé začali létat do vesmíru a v 60. letech minulého století oblétávali zemi, NASA zjistila, že její astronauti se rychle unavili, jakmile museli přepnout na své vnitřní zásoby kyslíku. Usilovně se pátralo po příčině tohoto jevu - bylo to životně důležité v zájmu možnosti pokračovat ve vesmírném programu. Po nějakém čase analyzování rozdílů mezi vzduchem na Zemi a čistým vzduchem uchovávaným v tlakových nádobách se konečně dospělo k poznání, že ve stlačeném vzduchu chyběly velmi důležité částice, které jsou hojné ve vzduchu kolem nás - ionty. Šlo především o záporné ionty. Bylo změřeno, že elektrický potenciál stlačeného vzduchu byl blízký nule, zatímco v naší atmosféře je daleko vyšší. 

Je ale také známo, že tento potenciál je mnohem vyšší na venkově než ve velkých městech. Ještě vyšší bývá na horách a u pobřeží oceánu, protože se tam promítá účinek vlnění, vody a slunečního záření, které generují velké množství záporných iontů. Ty se také tvoří při bouřkách - to zlepšuje čistotu ovzduší a dodává energii, energetickou kvalitu a pocit čerstvosti. Statická elektřina a blesky, které jsou projevy rozsáhlého vybíjení, jsou dokladem přítomnosti energie, která je ve vzduchu. 

NASA tedy musela řešit problém s únavou astronautů instalací generátoru záporných iontů v kosmických kabinách, aby se dosáhlo ionizace vzduchu a jeho zásobování zápornými ionty. 

Záporné ionty a stejně tak i energie čchi působí na tělo na buněčné úrovni. EM pole buněk se projevuje jako selektivní silové pole a je součástí obranného mechanismu, který umožňuje nutrientům proniknout k buňce a odpadní látky naopak pomáhá vyloučit a navíc ještě odráží patogeny, viry a bakterie. Toto pole plní tedy podobnou funkci jako buněčné stěny. Má to také souvislost s tím, že je potřeba v naší stravě zajistit dostatečný příjem esenciálních mastných kyselin. 

Když totiž například konzumujeme jídla s nasycenými oleji, tyto narušují funkci buněčných stěn - a to nejen na fyzické úrovni, ale i na energetické. Je tomu tak proto, že nasycené oleje se liší jen nepatrně od některých plastické hmoty, který jsou známy jako izolant, nepropouštějící elektrickou energii. Buněčné stěny tak nejenže ztrácí schopnost být fyzickou bariérou, ale jejich elektromagnetická obrana je oslabována rovněž. To každou buňku následně vystavuje napadení, mutacím nebo vnitřní destrukci. 

Čím více dokážeme posílit elektromagnetické pole našich buněk, tím silnější je energie, která proudí našimi těly a tím větší je naše imunita a odolnost proti infekcím i jiným nemocem. EM energie společně se světlem (které je také druhem stejné energie) jsou cesty, jak energetizovat naše orgány a zlepšit jejich komunikaci s mozkem (který je rovněž generátorem EM energie). To činí naše těla mnohem odolnější proti nemoci, degeneraci a rozkladu. Jak učí mistři bojových umění, prostřednictvím soustředění na energii čchi (neboli na EM energii těla) se velmi zlepšuje nejen zdraví a odolnost, ale i fyzická síla a pevnost těla. 

To je důvodem, proč při výuce bojových umění mistři, kteří mají hluboké pochopení principů energie, tolik hovoří o čchi. Protože aby se dostala ke skutečným kořenům zdravotních potíží a znovu vzkřísila život, musí být čchi shromažďována, čištěna a je potřeba zvětšit její proud a vyváženost. Pokud je tělo klidné a mysl uvolněná, pak se všechny tyto věci jeví daleko významnější než obvykle. Proto je také učení jak zklidnit mysl tak důležité pro zdraví a dlouhověkost - a také moderní výzkum to znovu potvrzuje. 

Jako lidské bytosti si možná i vy uvědomujete, že nejste jen obyčejným mechanismem nebo nějakým biologickým robotem. Máte stále své pocity, myšlenky, emoce, sny a touhy a přání se učit, tvořit a růst. Toto jsou kvality duše a věci, které by nemohl mít žádný stroj. Stroje možná mohou být schopny naprogramování, aby napodobovaly takové chování a emoce, ale ty jim nejsou opravdu vlastní, protože se jedná o duševní kvality, kterých nemůže žádný stroj dosáhnout. 

Západní medicína si libuje ve vysvětlování pocitů a emocí jen v prostých termínech fyzických příčin a tvrdí, že se nejedná o nic víc, než vliv hormonů, dráždění neuronů nebo o chemické reakce. Je to však příliv a oběh životní energie, který dává všem buňkám, hormonům a neuronům v těle bio-elektrickou energii, kterou potřebují, aby mohly fungovat tak, jak byly vytvořeny. Bez energie tělo nemůže fungovat. 

Pokud jste někdy viděli tělo bez života, mohli jste vnímat, že život už není přítomný a tělo se stalo podobné neživému stroji, který se nehýbá, nemá žádnou energii, žádný život. Skutečnost je taková, že naše těla bez bio-elektrické energie jsou v podstatě jako hromady masa. A je to právě čchi a naše duše, které dávají život tomu masu a tělu a bez ní by se naše těla prostě rozpadla zpět v prach, ze kterého vzešla. Platí tedy, že čím více životní energie máme, tím více života je v nás, tím silnější budeme a tím déle budeme žít. Dechové techniky doplněné o klidnou a uvolněnou mysl jsou těmi nejúčinnějšími metodami k vybudování a zvětšování našich zásob energie a tím i naší životní síly. 

A pokud se ještě i věnujeme nějakému přiměřenému tělesnému cvičení, také tím si můžeme tvořit ještě víc této energie - právě proto je přiměřené cvičení tak důležité pro zdraví. Číňané ovšem nikdy nebyli velcí ani těžcí a neprováděli tvrdá a únavná cvičení - jen s výjimkou určitých střežených okolností a navíc vždy jen omezeně. A to je dobrá zpráva, protože většina lidí nerada zvedá do výše velká závaží ani nechce dřít až do padnutí, aby dosáhli zdraví a dobrou kondici. To je obzvláště důležité na vyšších úrovních kultivace energie, kde se dosažení určitých energetických úrovní stává velmi důležité a má to obzvláštní význam pro vyšší duchovní praktiky, které mohou vést k vyšším (a velmi užitečným) stavům vědomí. 

Všechno, s čím se setkáváme v našem moderním světě, počínaje sezením v kanceláři, kde je špatně cirkulující vzduch a v něm velmi málo záporných iontů, tím, že máme mnoho strojů, pracujících za nás, jíme příliš zpracovaná mrtvá jídla - to všechno znečišťuje a ničí rovnováhu naší bio-energie. A také to vysává naše omezené zásoby enzymů, potřebných pro trávení a činnost imunitního systému. 

Chronický stres, strach a starosti - to všechno v našem těle vytváří stav, kdy je životní energie neustále potlačována v neuvěřitelném rozsahu. To je jen dalším důvodem, proč tak mnoho lidí nejenže předčasně stárne nebo nemá energii, ale poškozuje se jim imunita a jejich těla se nedokáží dobře detoxikovat a regenerovat. Je to také další významnou příčinou neplodnosti jak mužů, tak i žen - to je skutečnost, kterou kolem vidíme stále častěji. 

Když se narodíme, dostáváme určité množství energie, nazývané juan čchi neboli „prapůvodní čchi“ od našich rodičů při početí. Síla, čistota a kvalita této energie je určována zdravím rodičů v okamžiku početí. Tělesný, duševní a emoční stav rodičů v době početí je velmi důležitý pro rozvoj nového zárodku. 

Dokonce i západní věda nyní začíná chápat tyto pravdy na poli epigenetiky. Jedná se o poměrně nový obor související se studiem genetiky, který dochází k poznání, že pouhá genetika neřídí vývoj těla, jak bylo až dosud vyučováno - ve skutečnosti se na tom projevuje i mysl se svými myšlenkami, názory a emocemi, které ve skutečnosti řídí a ovlivňují genetiku a DNA. (viz článek Psychika ovlivňuje naše geny) 

Toto je v dokonalém souladu s dávným axiomem čchi-kungu, který říká: „Mysl řídí čchi a čchi řídí tělo“. Taoisté a mistři bojových umění to věděli už tisíce let a to jen naznačuje, jak daleko před západem byli v pochopení lidského těla. 

Dobrou zprávou je to, že i v případě, že byste nezdědili dostatek této skvělé energie a genetických předpokladů od svých rodičů, máte k dispozici hodně kroků, kterými se můžete vydat, abyste zesílili a zlepšili svou energii a zdraví. Většina vrozených handicapů může být korigována s pomocí správné stravy, dokonalým dýcháním, ztišováním mysli, cvičením a dalšími změnami životního stylu. 

Tím, že budeme neustále nabíjet svou baterii, která má své umístění v těle pod pupkem, lidské tělo se může velmi obohatit a posílit své toky energií a tím i zlepšit své zdraví. Cvičení s dýcháním, mezi které patří např. 8 kusů brokátu, čchi-kungová meditace a jiné techniky pro generování energie, mají schopnost velmi zušlechtit čtyři hlavní charakteristiky naší čchi, kterými jsou kvantita, kvalita, rovnováha a proud. 

Opravdu nejlepší cestou, jak pochopit tato pojetí, je cesta praxe - je to jediná cesta, jak se skutečně přesvědčit, že energie čchi je opravdová a jak účinná dokáže být při zdokonalování všech aspektů našeho života. Právě to se stává, když se nám dostane opravdového pochopení a správného náhledu nejen na zdraví a uzdravování, ale i na samotnou lidskou existenci. 

A to vše je něco, co může být pouze prožito - obzvláště se to týká těch, kteří si nejsou jisti, co lze dělat s čchi nebo zda je to pravda či nikoliv. Díky praktikování dechových technik a umění meditace se vám podaří poznat a ucítit za relativně krátkou dobu, že lidská energie je skutečně cosi opravdového a že je to velmi mocná síla pro sebezdokonalování na všech úrovních. Zdraví, síla a mír v mysli mohou být opravdu dosaženy tím, že lidská zkušenost se stane mnohem radostnější, než byste možná věřili. Konečným výsledkem tohoto všeho nebývá pouze mnohem lepší zdraví a více energie, ale také osvobození od strachu, starostí a pochyb, které nám tak často brání dosáhnout naše životní cíle. 

www.celostnimedicina.cz
autor: Richard Stacel
zdroj: Volně přeloženo z www.naturalnews.com